Trung tâm trạm cục đăng kiểm xe cơ giới Ôtô Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 5239 ngày 25/10/1996 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai. Ngày 03/6/2008 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định số 2069/QĐ-UBND phê duyệt đề án chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm xe Ô tô cơ giới Bình Dương thành đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai. Quy chế và tổ chức hoạt động thực hiện theo Quyết định số: 3218/QĐ-SGTVT  ngày 01/7/2016 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh ĐN.

Xem thêm: Hyundai TP HCM – Đại lý xe Hyundai giá tốt nhất tại TP HCM

Nếu Quý khách hàng anh chị của Đại lý Hyundai Bình Dương có nhu cầu đăng kiểm xe Ô tô cơ giới nhanh, vui lòng liên hệ tại đây

Trung tâm trạm cục đăng kiểm xe cơ giới Ôtô tại Bình Dương

Trung tâm trạm cục đăng kiểm xe cơ giới Ôtô Bình Dương

Trung tâm trạm cục đăng kiểm xe cơ giới Ôtô Bình Dương là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, thực hiện chế độ quản lý tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 01/07/2016  ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính và các hướng dẫn của cơ quan tài chính địa phương.

Xem thêm: Cửa hàng Phụ tùng chính hãng Hyundai Ngọc Phát Bình Dương

Trung tâm đăng kiểm Bình Dương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc, Ngân hàng (đối với hoạt động dịch vụ) theo quy định hiện hành. Trụ sở chính của Trung tâm đăng kiểm xe ô tô cơ giới đặt tại Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa và hai chi nhánh đặt tại Thị xã Long Khánh, huyện Định Quán.

Chức năng của Trung tâm đăng kiểm xe ô tô cơ giới

 1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt thuộc lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới.
 2. Tổ chức kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
 3. Tổ chức nghiệm thu kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã cải tạo.
 4. Kiểm tra thiết bị chuyên dùng lắp trên xe cơ giới.
 5. Tham gia giám định sự cố, tai nạn liên quan đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo yêu cầu của cơ quan chức năng; đề xuất với Sở Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam biện pháp phòng ngừa.
 6. Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và chịu trách nhiệm duy trì độ chính xác của trang, thiết bị kiểm định theo quy định giữa các kỳ kiểm tra, đánh giá.

Nhiệm vụ của Trung tâm đăng kiểm xe ô tô cơ giới

 1. Niêm yết công khai tại phòng chờ làm thủ tục kiểm định các nội dung: quy trình, quy định, phí, lệ phí, thời gian kiểm định trong ngày và số điện thoại đường dây nóng.
 2. Thông báo công khai việc đình chỉ và thời gian bị đình chỉ hoặc dừng kiểm định tại trụ sở Trung tâm.
 3. Lập biên bản khi gặp sự cố khách quan phải tạm ngừng hoạt động kiểm định quá 01 ngày làm việc và báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải tại địa phương.
 4. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.
 5. Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác theo quy định; tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo kế hoạch được giao.
 6. Lập kế hoạch về tài chính, đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị của trung tâm hàng năm trình Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.
 7. Quản lý tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm Đăng kiểm theo quy định của pháp luật.
 8. Tổ chức thu phí, lệ phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ theo quy định.
 9. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Trung tâm Đăng kiểm theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của cơ quan cấp trên.
 10. Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008.
 11. Báo cáo đột xuất, định kỳ với Sở Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt nam về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và các hoạt động của Trung tâm.

Trung tâm Đăng kiểm Ô tô Bình Dương có các quyền hạn chủ yếu sau đây:

 1. Được liên hệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để huy động  vốn đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, mở các chi nhánh đăng kiểm, để phục vụ cho việc đăng kiểm xe cơ giới sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép.
 2. Được cử cán bộ, viên chức đi tham quan, học tập nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 3. Quyết định việc bổ nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức của Trung tâm đăng kiểm theo phân cấp quản lý.
 4. Được quyền ký hợp đồng với các cơ quan, đơn vị khác để khai thác nguồn lực của Trung tâm đăng kiểm, theo quy định của pháp luật, nhằm tăng cường khả năng cơ sở vật chất và phục vụ hoạt động.
 5. Được quyền tuyển dụng lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm Đăng kiểm.
 6. Được thu và sử dụng phí, lệ phí theo quy định.
 7. Từ chối kiểm định khi xe cơ giới không đảm bảo điều kiện quy định.
 8. Thu hồi Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Tem kiểm định theo quy định.
 9. Đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý các hành vi cản trở hoạt động của Trung tâm.
 10. Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Ôtô Bình Dương

– Phòng tổ chức hành chính

– Phòng Kế toán tài vụ

– Các Chi nhánh khu vực: Long Khánh, Định Quán.

Thông tin liên hệ Trung tâm đăng kiểm xe Ô tô Bình Dương

– Trụ sở chính : Số 25 đường 2A KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

– ĐT: 0613.891.744 – Fax: 0613.891.609

– Email: t6001s@gmail.com

– Chi nhánh Long Khánh : P. Xuân Bình – TX Long Khánh – tỉnh Đồng Nai

– ĐT: 0613.876.020 – Fax: 0613.876.020

–  Email: t6002s@gmail.com

– Chi nhánh Định Quán : xã Ngọc Định – huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai

– ĐT: 0613.615.527 – Fax: 0613.615.527

– Email: t6003s@gmail.com

Danh sách các trung tâm trạm cục đăng kiểm xe cơ giới tại Đồng Nai

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Ô tô Bình Dương 6001S

Địa chỉ: Số 25, Đường 2A, KCN Biên Hoà II – P.An Bình – TP Biên Hoà – Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061.3891744 Fax: 061.3891609

Giám đốc: ông Dương Việt Hồng – 0903.619.779

Phó Giám đốc: ông Trịnh Hoài Nam – 0943.396.685

Phó Giám đốc: ông Nguyễn Hữu Quang – 0913.851.345

Phó Giám đốc: ông Nguyễn Sơn Hải – 0949.461.247

Phó Giám đốc: ông Nguyễn Hoàng Dũng – 0949.461.207

Phó Giám đốc: ông Trương Tiến Diệu – 0919.040005

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6002S Long Thành

Địa chỉ: Khu Xuân Bình – TT Xuân lộc – Long Khánh – Đồng Nai

Điện thoại: 061.3876020 Fax: 061.3876020

Giám đốc: ông Dương Việt Hồng – 0903.619.779

Phó Giám đốc: ông Trịnh Hoài Nam – 0943.396.685

Phó Giám đốc: ông Nguyễn Hữu Quang – 0913.851.345

Phó Giám đốc: ông Nguyễn Sơn Hải – 0949.461.247

Phó Giám đốc: ông Nguyễn Hoàng Dũng – 0949.461.207

Phó Giám đốc: ông Trương Tiến Diệu – 0919.040005

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6003S huyện Định Quán

Địa chỉ: QL 20, Ấp Trung Hoà, Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai

Điện thoại: 0613.615527 Fax: 0613.615527

Giám đốc: ông Dương Việt Hồng – 0903.619.779

Phó Giám đốc: ông Nguyễn Hoàng Dũng – 0949.461.207

Phó Giám đốc: ông Trương Tiến Diệu – 0919.040005

Phụ trách Trạm: ông Nguyễn Sơn Hải – 0949.461.247

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004D Bình Dương

Địa chỉ: Số 20, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2 – Đồng Nai

Điện thoại: 061.3893198 Fax: 061.3893198

Giám đốc: ông Lê Sơn Tuyền – 0983.727.627

P.Giám đốc: ông Lương Minh Tú – 0989.776.756

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6005D Biên Hòa

Địa chỉ: 370/2A Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tâm, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mail:dangkiem60.05d@gmail.com Fax: 0618.838037

P.Giám đốc: ông Nguyễn Ngọc Minh– 0946.609292

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6006D Long Thành Đồng Nai

Địa chỉ: Xá An Phước, Huyện Long Thành-Đồng Nai

Điện thoại: 0613.510760

Giám đốc: ông Hoàng Văn Ái – 0913.850.095

Phó Giám đốc: ông Nguyễn Hoàng Dũng – 0949.461.207

Phó Giám đốc: ông Trương Tiến Diệu – 0919.040005

Phụ trách Trạm: ông Nguyễn Sơn Hải – 0949.461.247

Cám ơn các anh chị đã quan tâm, tin tưởng các dòng xe Hyundai Bình Dương. Chúc các anh chị sức khỏe dồi dào, và ngày càng thành công hơn nữa.